Diverse


VCA
Conijn Parket is gecertificeerd voor VCA. VCA betekent Veiligheid, ChecklistAannemers, maar houdt veel meer in. Het certificaat is bedoeld om men veiliger te laten werken en het aantal (dodelijke) ongelukken te verminderen. Het VCA certificaat wordt dan ook op steeds meer locaties verplicht gesteld.
NL08/81819108